Obiectivele proiectului

Proiectul component isi propune urmatoarele obiective:

1. Nivelul actual al cunoașterii privind tehnologii post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultură ecologică în vederea stabilirii modelelor experimentale;

2. Experimentarea modelelor propuse privind stabilirea tehnologiilor ecologice post-recoltă aplicabile la fructe obţinute din pomicultură ecologică, în anul I de studiu;

3. Validarea rezultatelor din primul an de experimentare în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă.