Rezultate

Etapa 1 - 31/12/2018    

Ipoteze de lucru în vederea elaborării modelelor experimentale pentru tehnologii de păstrare, deshidratare si congelare; Stabilire indicatori de calitate; Definitivare variante experimentale; Stabilire metode și tehnici de lucru; Diseminare rezultate.

 

Pliant de prezentare - P4                                   Poster prezentare proiect ECOTEHNOPOM

PROGRAM MANIFESTARI CONEXE INDAGRA 2018

Catalogul conferintelor prezentate de USAMV Bucuresti la INDAGRA 2018 - extras din programul conferintelor - prezentare sustinuta de Andreea Stan

Noutati in tehnologii post-recolta pentru produsele ecologice

 

Comunicare sustinuta in cadrul workshop-ului: Atelier francophone sur Les bonnes pratiques de la production agroalimentaire écologique: les macro- et micronutriments, la sécurité alimentaire, les comportements des consommateurs - 2.11.2018 Indagra

"Préférences des consommateurs pour les pommes déshydratées provenant de l'agriculture biologique", Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Andrei Moț, Liliana Bădulescu
Centre de recherche pour l'étude de la qualité des produits agroalimentaires, USAMV Bucarest

Lucrare sustinuta la ICOAS'18 - 6th International Conference on Organic Agriculture Sciences - 7-9 nov 2018 - Einstandt, Austria 

Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Liliana Bădulescu - Postharvest and minimal processing technologies applicable to organic fruits 

- POSTER - REZUMAT lucrare

 

Inscrierea cu lucrarie stiintifica la XII International Rubus and Ribes Symposium: Innovative Rubus and Ribes Production for High Quality Berries in Changing Environments:

Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Gabriela Haida, Liliana Bădulescu, Adrian Asănică - Monitoring the quality parameters for organic raspberries in order to determine the optimal storage method by packaging

 

Etapa 2 - 31/12/2019

Stabilire indicatori tehnologii de păstrare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin uscare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin congelare /liofilizare; Stabilire seturi de indicatori fizici, chimici și organoleptici pe diferite tehnologii post-recoltă; Diseminare rezultate parțiale prin diferite modalități –feed-back mediu economic în vederea îmbunătățirii parametrilor funcționali ai instalațiilor experimentale; Redactarea de articole științifice în vederea publicării în revista de specialitate.

Lucrări acceptate spre publicare

1. A. Stan, O.C. Bujor, A. Dobrin, G Haida, L. Bădulescu and A. Asănică, Monitoring the quality parameters for organic raspberries in order to determine the optimal storage method by packaging. Acceptat spre publicare în Acta Horticulturae 2019.
2. Bezdadea-Cătuneanu Ioana, Stan Andreea, Zugravu Mihaela, Frîncu Mihai, Bădulescu Liliana, Physiological parameters of some pomological species, for the initial moment before storage period - preliminary data. Acceptat spre publicare în volumul Lucrării Științifice Seria Horticultură, USAMV Iași, vol.62/2019.
3. Andreea Stan, Mihaela Zugravu, Carmen Constantin, Mihai Frîncu, Aurora Dobrin, Violeta Alexandra Ion, Andrei Moț, Andrei Petre, Roxana Ciceoi, Ioana Bezdadea-Cătuneanu, Liliana Bădulescu, Influence of storage technologies on quality parameters for apple’s growth in organic system. Acceptat spre publicare în revista Fruit Growing Research, vl. XXXV, Decembrie 2019.
4. Singh (Toma) Mariana, Popescu Simona, Moise Daniela, Preliminary results regarding classical and innovative dehydration methods of organic black chokeberries (Aronia melanocapa L.). Acceptată spre publicare în volumul din 2020 al “Agricultural and mechanical engineering ”ISB-INMA TEH” International Symposium (cotat ISI ESCI)

Articole de popularizare
1. ‘Fructele ecologice deshidratate – un echilibru între nutriție și sănătate’, ACS drd. ing. Mariana Singh, Conf. univ. dr. ing. Marian Vintilă, * articol trimis spre publicare la revista „Cotidianul Agricol.ro”
2. Aspecte economice ale tehnologiilor postrecoltă aplicabile fructelor, CS dr. Ion Certan, CS III dr. Andreea Stan, * articol trimis spre publicare la revista Agricultura 365.

 

Etapa 3 - 31/12/2020

Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Cerere de brevet – 2; Comunicări științifice – 3; Program comun de CDI – 1; Participare la conferințe -2; Lucrări ISI și/sau BDI -4; Workshop-uri satelit la conferințe – 1; Postere de prezentare a proiectului -1; Participare emisiuni radio/TV – 1.

Cereri de brevet

1. Tehnologie de păstrare în atmosferă controlată a fructelor ecologice, depusă la OSIM în 20.11.2020 de USAMV București

2. Metodă de deshidratare lentă a merelor din soiurile Dalinette, Gemini, Rubinola și Topaz provenie din cultura ecologică, depusă la OSIM în 08.12.2020 de HORTING București

Lucrări acceptate spre publicare în 2019 și publicate în 2020

1. Stan, A., Bujor, O.C., Dobrin, A., Haida, G., Bădulescu, L. and Asănică, A. (2020). Monitoring the quality parameters for organic raspberries in order to determine the optimal storage method by packaging. Acta Hortic. 1277, 461-468, DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.66

Lucrări acceptate spre publicare
1. Andreea STAN, Mădălina BUTAC, Violeta Alexandra ION, Ioana CĂTUNEANU, Mihai FRÎNCU, Liliana BĂDULESCU, (2020). Post-harvest technologies influences in organic ‘Tita’ plums quality, Scientific Papers. Series B, Horticulture, Vol. 2, Decembrie (indexată ISI)
2. Andreea Stan, Mihai Frîncu, Marian Vintilă, Liliana Bădulescu, (2020). Minimal processing of organic apples by drying - Consumer general impression, Fruit Growing Research vol. XXXVI (indexată ISI)
3. Mariana Toma, Simona Popescu, Marian Vintilă, Daniela Moise, Veronica Tănasa, Lucian Dumitrescu, (2020). Rezultate preliminare privind deshidratarea prunelor ecologice (Preliminary results concerning organic plums dehydration), Fruit Growing Research, vol. XXXVI (indexată ISI)
4. Madalina Butac, Mihai Chivu, (2020). The influence of different storage methods on fruits quality of some sweet cherry cultivars, Fruit Growing Research, vol. XXXVI (indexată ISI)

Lucrări în evaluare
1. A. Stan, M. Butac, V.A. Ion, I. Bezdadea-Cătuneanu, M. Frîncu, L. Bădulescu, The influences of post-harvest technologies on ‘Centenar’ plums quality, Acta Hortic., 2020 - in evaluare (datorită situației actuale conferința a fost mutată în August 15-18, 2021, iar lucrarea a rămas cu statusul „fulltext received” și „Await review”).

Articol de popularizare
1. Proiectul Tehnologii ecologice postrecoltă oferă soluții inovative de păstrare și procesare minimală a fructelor ecologice, CS III dr. Andreea Stan, Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu articol trimis spre publicare la revista Lumea Satului, numărul din 3 Decembrie 2020.

Participare la saloane de invenții

1. Salonul Internațional de Invenții INVENTICA, Ediția a 24-a, 29-31 iulie 2020, Iași, România – Diplomă de Excelență și medalia INVENTICA - poster RO - poster EN
2. Salonul International de Invenții și Inovații “TRAIAN VUIA” Ediția a 6-a de laTimișoara, România, Diplomă și medalia de bronz, Diploma de excelență „Justin Capră” - poster RO - poster EN
3. Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a 18-a de la Cluj, România, 18-20 Noiembrie 2020, Diplomă și medalia de aur - poster RO - poster EN
4. Târgul Internațional de Invenții și Inovații – INOVALIMENT, București, România, 23-27 noiembrie 2020, Diplomă de participare - poster

Lucrări de licență și disertație

1. Lucrarea de diplomă: Cercetări privind modificările biochimice și fiziologice la mere ecologice păstrate în condiții de atmosferă controlată, elaborată și susținută de Mihaela Lăpădatu, studentă la Facultatea de Biotehnologii, coordonată de Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu și CS III dr. ing. Andreea Stan.
2. Lucrarea de disertație: Cercetări privind tehnologii de păstrare a căpșunilor ecologice congelate, elaborată și susținută de Popescu (Simion-Zănescu) Daniela, masterandă la Facultatea de Horticultură, Masterul de Ştiinţe horticole ecologice, coordonată de Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu și CS III dr. ing. Andreea Stan.

Emisiunea Viața la Țară la Radio România Antena Satelor - 10.11.2020

 

Etapa 4 - 31/05/2021

Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Ghid instruire pe hârtie și/sau suport magnetic – 3; Instruire potențiali beneficiari -1; Postere de prezentare a proiectului – 1; Lucrări de popularizare a științei – 1.

 

Indicatori de realizare

Livrabil Numar USAMV Bucuresti ICDP Pitesti ICDIMPH Horting
Studiu 3 x x x
Modele experimentale 3 x x x
Site-ul proiectului P4   x x x
Comunicări științifice 6 x x x
Flyer proiect 1 x x x
Participare Romexpo Indagra   x x x
Postere de prezentare proiect 3 x   x
Raport de experimentare 3 x x x
Raport de cercetare teste indicatori calitativi 2 x x x
Participari la conferinte 3 x x x
Lucrari ISI si/sau BDI 8 x x x
Lucrari in reviste de popularizare a stiintei 3 x x x
Workshop-uri satelit la conferinte nationale/ internationale 2 x x x
Cerere brevet 2 x x x
Tehnologii ecologice post-recolta imbunatatite/noi 3 x x x
Ghid instruire pe hartie si/sau pe suport magnetic 3 x x x
Program comun de CDI 1 x x x