Rezumat

Tehnologiile postrecoltă au rolul de a prelungi durata de viață a fructelor, în stare proaspătă sau prelucrată, fiind o componentă ce adaugă plus valoare producției ecologice și totodată diminueză pierderile de producție în perioadele de vârf ale acesteia. La nivelul Uniunii Europene există reglementări ce definesc produsele alimentare obținute din produse agricole cultivate ecologic doar pentru tehnologiile pre-recoltă. La nivel european, Comisia Europeană finanțează prin programul CORE Organic o serie de proiecte ce contribuie la găsirea unor soluții tehnologice, care să asigure calitatea și siguranța alimentară a produselor ecologice pe întregul flux de producție/păstrare/procesare.

În contextul creșterii producției de fructe ecologice din ultimii ani, dezvoltarea unor tehnologii post-recoltă specifice acestora reprezintă o necesitate stringentă și totodată obiectivul proiectului P4. Ca urmare, experimentarea și validarea unor tehnologii ecologice post-recoltă aplicabile la fructele obținute din pomicultura ecologică, în condițiile din România, vor reprezenta elementele de noutate și totodată o provocare pentru partenerii acestui proiect. Pentru îndeplinirea acestora, se vor monitoriza parametrii tehnologici de calitate ai fructelor pe parcursul păstrării/procesării, selectându-se aceia care vor sta la baza elaborării rezultatelor finale.

Principalele rezultate așteptate se refera la; realizarea a 3 tehnologii ecologice post–recoltă îmbunătățite/noi de păstrare fructe ecologice în atmosferă controlată / modificată, de minimă procesare prin uscare și procesare prin congelare/liofilizare a fructelor ecologice; la servicii noi de cercetare-dezvoltare privind tehnologii ecologice post-recoltă; depunerea a 2 cereri de brevet privind tehnologiile de păstrare în atmosferă controlată/modificată și de minimă procesare prin uscare la fructele ecologice.