Planul de realizare pe etape

Etapa 1 - 31/12/2018     cu     233.365 lei

Obiectiv 1.1 - Nivelul actual al cunoașterii privind tehnologii post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultură ecologică în vederea stabilirii modelelor experimentale

Activitatea: Act 1.10 - Documentare privind tehnologiile de păstrare aplicabile la fructe ecologice, în scopul elaborării modelului experimental (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni)

Activitatea: Act 1.11 - Documentare privind tehnologii de minimă procesare prin uscare aplicabile la fructe ecologice, în scopul elaborării modelului experimental (Horting)

Activitatea: Act 1.12 - Documentare privind tehnologii de minimă procesare prin congelare la fructe ecologice, în scopul elaborării modelului experimental (USAMV Bucuresti)

Activitatea: Act 1.13 - Documentare privind stabilirea indicatorilor de calitate ale fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice (USAMV Bucuresti)

Activitatea: Act 1.14 - Elaborare modele experimentale pentru tehnologii ecologice postrecoltă (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 1.15 – Diseminare (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Rezultate livrate pe etapa 1: Ipoteze de lucru în vederea elaborării modelelor experimentale pentru tehnologii de păstrare, deshidratare si congelare; Stabilire indicatori de calitate; Definitivare variante experimentale; Stabilire metode și tehnici de lucru; Diseminare rezultate.

 

Etapa 2 - 31/12/2019     cu     246.765 lei

Obiectiv 2.1 - Experimentarea modelelor propuse privind stabilirea tehnologiilor ecologice post-recoltă aplicabile la fructe obţinute din pomicultură ecologică, în anul I de studiu

Activitatea: Act 2.21 - Experimentare model privind păstrarea fructelor în atmosferă controlată şi modificată aplicabile la fructe ecologice, utilizând diferite tipuri de ambalajeActivitate 2.1.2 - Inregistrarea parametrilor biometrici (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni)

Activitatea: Act 2.22 - Experimentare model tehnologii de minimă procesare prin uscare aplicabile la fructe ecologice (Horting)

Activitatea: Act 2.23 - Experimentare model tehnologii de minimă procesare prin congelare/liofilizare la fructe ecologice (USAMV Bucuresti)

Activitatea: Act 2.24 - Monitorizarea și caracterizarea calităţii fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 2.25 - Diseminarea rezultatelor parțiale (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Rezultate livrate pe etapa 2: Stabilire indicatori tehnologii de păstrare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin uscare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin congelare /liofilizare; Stabilire seturi de indicatori fizici, chimici și organoleptici pe diferite tehnologii post-recoltă; Diseminare rezultate parțiale prin diferite modalități –feed-back mediu economic în vederea îmbunătățirii parametrilor funcționali ai instalațiilor experimentale; Redactarea de articole științifice în vederea publicării în revista de specialitate.

 

Etapa 3 - 31/12/2020     cu     277.107 lei

Obiectiv 3.1 - Validarea rezultatelor din primul an de experimentare în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă

Activitatea: Act 4.3.1 - Testarea si validarea funcționalității tehnologiilor de păstrare în atmosferă controlată şi modificată aplicabile la fructe ecologice, utilizînd diferite tipuri de ambalaje (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni)

Activitatea: Act 4.3.2 - Testarea și validarea funcționalității tehnologiei de minimă procesare prin uscare la fructele ecologice (Horting)

Activitatea: Act 4.3.3 - Testarea și validarea funcționalității tehnologiilor de minimă procesare prin congelare/liofilizare la fructe ecologice (USAMV Bucuresti)

Activitatea: Act 4.3.4 - Validarea seturilor de indicatori privind calitatea fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice în vederea îmbunătățirii tehnologiei (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 4.3.5 - Elaborare documentație de brevetare tehnologie de păstrare în atmosferă controlată şi modificată (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni)

Activitatea: Act 4.3.6 - Elaborare documentație de brevetare tehnologie de minimă procesare prin uscare la fructele ecologice (Horting)

Activitatea: Act 4.3.7 - Workshop - Tehnologii ecologice post-recoltă, cu participarea partenerilor din consorțiu, cercetători, cadre didactice și reprezentanți din mediul economic (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 4.3.8 - Elaborare program comun de CDI în domeniul tehnologiilor ecologice post-recoltă (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 4.3.9 - Diseminarea rezultatelor finale (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Rezultate livrate pe etapa 3: Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Cerere de brevet – 2; Comunicări științifice – 3; Program comun de CDI – 1; Participare la conferințe -2; Lucrări ISI și/sau BDI -4; Workshop-uri satelit la conferințe – 1; Postere de prezentare a proiectului -1; Participare emisiuni radio/TV – 1.

 

Etapa 4 - 31/05/2020     cu     45.953 lei

Obiectiv 4.1 - Validarea rezultatelor proiectului în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă

Activitatea: Act 4.4.1 - Validarea seturilor de indicatori privind calitatea fructelor ecologice păstrate şi prelucrate, în diferite condiţii tehnologice în vederea îmbunătățirii tehnologiei (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 4.4.2 - Elaborare documentație și ghid de instruire cu privire la utilizarea tehnologiilor noi la beneficiari (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Activitatea: Act 4.3.10 - Diseminarea rezultatelor finale (USAMV Bucuresti, INCD Pitesti Maracineni, Horting)

Rezultate livrate pe etapa 4Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Ghid instruire pe hârtie și/sau suport magnetic – 3; Instruire potențiali beneficiari -1; Postere de prezentare a proiectului – 1; Lucrări de popularizare a științei – 1.